Candor Sweden

När pandemin slog hårt under 2020 blev det ännu viktigare att stå ut och göra ett intryck när vi måste komma på nya lösningar för att hantera vår allt mer digitala vardag. Vi fick lov att hjälpa CANDOR Sweden AB med en promotionvideo för deras virtuella mässa, nedan ser vi resultatet. Förutom film har vi med Candor även jobbat med design av skyltar.